Байка / XXX; не знаєш, чим можна образ створити?

XXX; не знаєш, чим можна образ створити?

YYY: Алкоголь
YYY: такі образи створює... шопіздєц
#100124 2019-01-03 11:53